Home | Delivery and Returns

Delivery and Returns

Information in English

We ship all packages as a business package, which means that the shipment is insured and has a tracking number so that the package can be tracked. We ship with Postnord. NOTE! Your package is left for 14 days at the delivery point.

It´s illegal to mark items as a “Gift” or reduce the value on a Customs Form or Invoice.
We will NOT break the law, please do not ask.

 • Within Sweden: Shipping per order 45 SEK. Free shipping if you order for 1000 SEK!
 • Denmark: shipping cost per order 95 SEK. Free shipping if you order for 1300 SEK!
 • Finland: shipping cost per order 85 SEK. Free shipping if you order for 1300 SEK!
 • Norway: shipping cost per order 120 SEK
 • All countries within the EU: shipping cost per order 120 SEK
 • US and Canada: shipping cost per order 150 SEK
 • Other countries: shipping cost per order 200 SEK

These prices apply regardless of order size

Your order will be shipped from our warehouse within 1 day of ordering and will arrive at the nearest delivery center within 2-10 days.

If the package is not retrieved within 14 days when recieved, it will be returned to Silver Tornado Vintage. We reserve the right to charge shipping, return and handling costs for a total of 200 SEK.

We charge all orders in SEK (Swedish krona), except for customers in EU countries. If you live outside of Sweden, the lowest amount for an order is 100 SEK (within Sweden it’s 50 SEK).

All prices are quoted in SEK and include VAT.

Full cancellation is valid within fourteen days of receipt of the goods, provided the product is in new condition or existing vintage condition. The right of return applies even if prices are reduced. Always contact Silver Tornado Vintage before returning a product!

The goods are sold in “as is” existing condition.

It is also good if you attach a copy to your delivery note or a letter where your name, your address and your order number are shown. Just so we know what the return is about.

Customer is responsible for returning the returned item to Silver Tornado Vintage in undamaged condition.

Please return the item as a recommended letter or package. These can be traced via package ID. If you choose to return the item without traceable item ID and the product will not reach Silver Tornado Vintage, refund / change will not be made. The goods are the property of the customer until we receive them.

Do not wash, do not iron a garment that you intend to return. Also do not remove price tags. The same applies to packages such as shoe cartons and the like, they must be returned in the same condition as at the time of purchase. Refund or exchange will not apply otherwise. We understand that of course you will need to try your goods, but if they break any kind of wear and tear you lose the right of withdrawal, we urge to try the clothes carefully, especially to you who chose to buy vintage. Keep in mind that these garments may be brighter than newly manufactured. Make sure to check the measurements since repro sizes and vintage sizes on clothes vary.

If you live outside the EU, the package has a special import number, this number must be entered on your return and it must be stated that it is a return. Otherwise, we have to pay import costs and that is unnecessary.

We will refund you when we have received and approved your return. This happens in different ways depending on how you have paid. As for the change, we will not ship new garments until we have received and approved your return. We will tell you more when you contact us at caroline@tornadovintage.com

The return address is:

Silver Tornado Vintage Enviken AB
Kyrkvägen 1
790 26 ENVIKEN
SWEDEN

The return address is also given on the delivery note. Return postage according to Posten’s postage table is paid by the customer.

Please allow 30 days for our and banks to handle your case.

To advertise an incorrect or defective item please contact us at caroline@tornadovintage.com.

We will send you a replacement item without any additional shipping costs, provided the product is available.

If we can not replace you with a new item, we will refund you when we have returned the defective item. For return of defective goods we send a shipping slip with paid postage.

If the goods have a visible transport damage, you report the damage directly to the responsible transport company and attach a copy to the message so that we can follow the case.

 

NB! Keep in mind that the display of your monitor and the difficulty of capturing the exact color / shade on the image can make the product look different in reality compared to the image on our website. We have done what we can to reproduce the colors in a good way, but we can not guarantee that color reproduction is accurate.

If you are uncertain about the color of a product, please contact us before purchase and we will be happy to assist you with your questions. If you do not contact us, you have committed to the purchase and the conditions we have. If we have done a mistake and the color of the product is so different that it is a completely different color, we will replace you as a customer with the full amount.

Creditcard
We accept Visa & Mastercard

You can safely and comfortably pay with credit card at Tornado Vintage.
We are using Hips, they handle your creditcard details direct and safe. No credit card details will be registered at Tornado Vintage. This is of course done via a secure SSL connection, as you will see by the little padlock shown in your browser window.

PayPal
We also accept Paypal without any extra charge for the customer.

IF YOU DON’T LIVE IN SWEDEN
Any import duties, taxes, and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are the buyer’s RESPONSIBILITY. Please check with your country’s customs office to determine what these additional costs will be prior to buying.

Information på svenska

Vi skickar alla paket som företagspaket det innebär att försändelsen är försäkrad och har ett sändningsnummer så att paketet går att spåra. Vi skickar med Postnord.

OBS! Ditt paket ligger kvar 14 dagar på utlämningsstället.

 • Inom Sverige: frakt per order 45 SEK. Fraktfritt om du beställer för 1000 SEK!
 • Danmark: fraktkostnad per order 95 SEK. Fraktfritt om du beställer för 1300 SEK!
 • Finland: fraktkostnad per order 85 SEK. Fraktfritt om du beställer för 1300 SEK!
 • Norge: fraktkostnad per order 120 SEK
 • Alla länder inom EU: fraktkostnad per order 100 SEK
 • USA och Kanada: fraktkostnad per order 150 SEK
 • Övriga länder: fraktkostnad per order 200 SEK

Dessa priser gäller oavsett storlek på order

Din beställning skickas från vårt lager senast 1 dag efter beställning och hamnar på närmaste utlämningsställe inom 2-3 dagar.

Om paketet inte hämtas ut inom 14 dagar skickas det tillbaka till Silver Tornado Vintage. Då förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för frakt, returfrakt och hanteringskostnader till ett belopp av totalt 200 kr.

Alla priser anges i SEK och inklusive moms.
Full ångerrätt gäller inom fjorton dagar från det att du mottagit varan, förutsatt att varan är i nyskick eller befintligt vintage skick. Returrätten gäller även om priserna är nedsatta. Kontakta alltid Silver Tornado Vintage innan du returnerar en vara!

Varorna säljes i befintligt skick

Vi ser gärna att du skriver ut vårt returdokument, fyller i det och lägger med det i returpaketet.

Returdokument (PDF)

Det går även bra om du bifogar en kopia på din följesedel eller ett brev där ditt namn, din adress och ditt ordernummer står. Bara så att vi vet vad returen gäller.

Kunden ansvarar för att returvaran återkommer till Silver Tornado Vintage i oskadat skick.

Returnera helst varan som rekommenderat brev eller paket. Dessa går att spåra via kolli-ID. Om du väljer att returnera varan utan spårbart kolli-ID och varan inte skulle nå Silver Tornado Vintage kommer inte återbetalning/byte ske. Varorna är kundens egendom ända till vi fått dem.

Tvätta inte, stryk inte ett klädesplagg du har tänkt att returnera. Klipp inte heller bort prislappar. Det samma gäller förpackningar så som skokartonger och dylikt, de måste returneras i samma skick som vid köpet. Återbetalning eller ev byte kommer inte annars att gälla. Vi förstår att du självklart kommer att behöva prova dina varor men om de går sönder av någon form av slitage förlorar du ångerrätten, vi vädjar att prova kläderna varsamt, speciellt till dig som valt att köpa vintage. Ha i åtanke att dessa plagg kan vara skörare än nytillverkade. Var noga att kontrollera måtten innan beställning då storlekar på repro och vintage kläder varierar.

Om du bor utanför EU så har paketet från oss ett speciellt importnummer, detta nummer måste anges på din retur och det måste framgå att det är en retur. Annars måste vi betala importkostnader och det är ju onödigt.

Vi gör en återbetalning till dig när vi mottagit och godkänt returen. Det sker på olika sätt beroende på hur du har betalat. När det gäller byten så skickar vi nya plagg först när vi mottagit och godkänt returen från dig. Vi berättar mer när du kontaktar oss på caroline@tornadovintage.com

Returadressen är:

Silver Tornado Vintage Enviken AB

Kyrkvägen 1

790 26 ENVIKEN

SWEDEN

Returadressen finns även angiven på följesedel. Returporto enligt Postens portotabell betalas av kunden.

Vänligen tillåt 30 dagar för vår och bankernas hantering av ditt ärende.

 

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss på caroline@tornadovintage.com senast inom 7 dagar.

Vi skickar dig en ersättningsvara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. För retur av defekta varor skickar vi en fraktsedel med betalt porto.

Har varan en synlig transportskada anmäler du skadan direkt till ansvarigt transportföretag och bifogar oss en kopia på mejlet så vi kan följa ärendet.

En vara som skadats på grund av felaktigt handhavande eller yttre våld ersätts ej och vid tvister följer vi den Allmänna reklamationsnämndens beslut.

 

OBS! Tänk på att din bildskärms inställning och svårigheten att fånga den exakta färgen/nyansen på bild kan göra att varan ser annorlunda ut i verkligheten jämfört med bilden på vår hemsida. Vi har gjort det vi kan för att återge färgerna på ett bra sätt men vi kan inte garantera att färgåtergivningen är exakt.

Är man osäker på färgen på en vara, kontakta oss innan köpet så hjälper vi gärna till med era frågor. Kontaktar man inte oss har man bundit sig till köpet och dom villkor vi har. Har vi gjort fel och färgen på varan har sån stort skillnad att det är en helt annan färg ersätter vi dig som kund med hela beloppet tillbaka.

Vi har följande betalningssätt

Kreditkort
Vi accepterar kortbetalning med VISA och MasterCard.

Betalning görs säkert och tryggt via kreditkort till Tornado Vintage, Hips hanterar dina uppgifter på kreditkortet. Inga uppgifter på kreditkortet hanteras av Tornado Vintage.

Det tillkommer endast frakt för varan under 1000 kr, om du handlar över 1000 kr är frakten fri.

Paypal
Det tillkommer inga avgifter vid betalning av paypal

Swish Handel
Vi erbjuder även Swish Handel, betalningen skickas direkt till din telefon, förutsatt att du har aktiverat Swish i din mobil. Du betalar säkert och tryggt med Swish Handel.

Faktura
Inom Sverige kan vi erbjuda att betala med faktura,  Vid betalning med faktura gäller Hips vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning.

Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta.

Utöver fakturakostnader tillkommer en frakt- och expeditionsavgift på 45 kr om din order understiger 1000 kr. Om du beställer för mer än 1000 kr bjuder vi på frakt- och expeditionsavgiften. Du kan endast beställa mot din folkbokföringsadress om du väljer att betala på detta sätt.

Please visit our shop!

Wednesday 12-18

Saturday 11-16

The store is currently open two days a week. But please call if you are nearby any other day of the week and want to shop. If we can, we will open up for you!